Điều khoản & Điều kiện dành cho nhà môi giới

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Phân tích môi giới. Các Điều khoản & Điều kiện này chi phối việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, nêu rõ các quyền và trách nhiệm pháp lý của bạn. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản này.

2. Chấp nhận các điều khoản

Việc bạn sử dụng trang web của Brokers Breakdown có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

3. Đăng ký người dùng và tài khoản

Để truy cập một số tính năng nhất định, bạn có thể cần phải tạo một tài khoản. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và giữ an toàn cho thông tin tài khoản của bạn. Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên.

4. Sử dụng Dịch vụ

Phân tích nhà môi giới cung cấp một nền tảng cho thông tin tài chính và so sánh nhà môi giới. Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm văn bản, đồ họa và logo, đều được sở hữu hoặc cấp phép cho Brokers Breakdown và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

6. Hành vi và trách nhiệm của người dùng

Người dùng phải sử dụng trang web của chúng tôi một cách hợp pháp mà không xâm phạm quyền của người khác hoặc hạn chế việc sử dụng và tận hưởng trang web của họ.

7. Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn cũng đồng ý với các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

8. Từ chối bảo đảm

Brokers Breakdown cung cấp dịch vụ của mình trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Brokers Breakdown sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Breakdown không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do bạn vi phạm các Điều khoản này.

11. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản & Điều kiện này bất cứ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản mới.

12. Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này.

13. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp của khu vực tài phán nơi Phân tích Nhà môi giới có trụ sở (Síp). Tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật này.

14. Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

15. Ngày có hiệu lực

Các Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 và sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi có bất kỳ thay đổi nào về các điều khoản trong tương lai.